شماره حساب ها

شماره حساب ملی 0105293319003
شماره کارت 6037991841642683
شماره شبا IR65 0170 0000 0010 5293 3190 03
بنام علی غزاله
2194209

سرویس های مبتنی بر اینترنت و شبکه

سرویس های جدید اینترنت، با تکنولوژی روز دنیا که تمام نیازهای کاربران را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت فراهم نموده­ است.