تعهدات سحرنت

مشتری مداری داوری نهایی در مورد کیفیت محصولات و خدمات با مشتری است.
ایجاد وفاداری در مشتری و حفظ آن و بدست آوردن سهم بازار، در بهترین شکل ممکن از طریق توجه جدی به نیاز های مشتریان فعلی و بالقوه امکان پذیر است. رهبری و ثبات در مقاصد رفتار رهبران سازمان ایجاد کننده شفافیت و ثبات در مقاصد سازمان است و محیطی را فراهم می سازد که در آن سازمان و کارکنان می توانند به سر آمدی دست یابند. مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیات یک سازمان هنگامی موثر تر عمل می کند که تمامی فعالیت های مرتبط با هم د رآن درک شده و به طور نظام مند مدیریت شوند و تصمیمات مرتبط با عملیات جاری سازمان و بهبود های طرح ریزی شده بر اساس اطلاعات قابل اعتمادی که در بر گیرنده برداشتهای ذینفعان است، اتخاذ شوند. مشارکت و توسعه کارکنان تمامی توان بالقوه کارکنان سازمان وقتی به درستی بکار گرفته خواهد شد که یک سری ارزشهای مشترک و فرهنگ اعتماد متقابل و توانمند سازی در سازمان حاکم باشد. یادگیری، نوآور ی و بهبود مداوم عملکرد سازمان هنگامی به بیشترین میزان خود خواهد رسید که مبتنی بر مدیریت دانش و به اشتراک گذاشتن آن همراه با فرهنگ یادگیری، نوآوری و بهبود مداوم باشد. توسعه شراکت ها یک سازمان هنگامی موثر تر کار خواهد کرد که یک رابطه ی سودمند متقابل با شرکای تجاری خود بر اساس اعتماد، مشارکت دانش و یکپارچگی داشته باشد
Organizational-Commitment

سرویس های مبتنی بر اینترنت و شبکه

سرویس های جدید اینترنت، با تکنولوژی روز دنیا که تمام نیازهای کاربران را برای اتصال به شبکه جهانی اینترنت فراهم نموده­ است.